Kollektiv

Om du har ett rum och en grupp på minst 10 personer

Du kan kontakta mig för att organisera en praktikplats under en dag eller till och med en helg.

Annars vara på jakt efter de jag organiserar i Paris.

Kollektiv

Ursäkta olägenheten.

Sök igen